×

Eiendomsmeglere på Torshov

En dyktig eiendomsmegler kan i stor grad påvirke utfallet av ditt boligsalg, men for mange kan det være vanskelig å velge hvilken megler man skal benytte seg av. Ved å sammenligne forskjellige tilbud vil du enklere kunne ta et informert valg, og velge den megleren som passer best for deg og din bolig. Fyll inn skjemaet på siden og motta tre gratis og uforpliktende tilbud fra meglere nær deg!

Dette bør du se etter

Det finnes mange gode egenskaper du bør se etter i en eiendomsmegler. Vi vil i denne artikkelen nevne de tre viktigste punktene du bør se etter når du sammenligner meglere:

Erfaring

Aller først bør du se på meglernes erfaring. Den kompetansen en megler opparbeider seg gjennom gjentatte boligsalg er gull verdt, og en erfaren megler vil gjerne kunne vise til både raskere salgstid og høyere salgssum. Megleren vil nemlig ha bedre forståelse for hva som skal til for å selge en bolig, i tillegg til å skape en økt følelse av trygghet for potensielle kjøpere.

Lokalkunnskap

Megleren du velger bør også ha gode kunnskaper om lokalområdet ditt. En megler som har erfaring med å selge boliger i ditt område, eller av andre grunner kjenner det lokale boligmarkedet godt, vil ha bedre forståelse for de lokale boligprisene. I tillegg vil han eller hun ha god oversikt over hva som finnes i nærheten av servicetilbud. Megleren vil med andre ord være bedre rustet til å selge nettopp din bolig.

Personlighet

Til slutt bør du vurdere meglernes personlighet. Du og megleren din kommer til å omgås hverandre over en lengre periode, og det er en klar fordel at dere har en god tone. I tillegg er megleren ofte den potensielle kjøpere forbinder med boligen, og er på mange måter boligens ansikt utad. En varm og mottakelig megler vil igjen skape høyere trygghetsfølelse hos kjøperen, og kanskje også økt betalingsvilje.

Om Torshov

Torshov er et strøk i Oslo som befinner seg langs østbredden av Akerselva, nord for Grünerløkka. Stedet er en del av bydel Sagene, og har en rik og gammel historie. Stedet har vært en sentral del av industrien langs Akerselva i lang tid, og preges av en del gamle fabrikkbygg. Det finnes fire parker her; Torshovparken, Torshovdalen, Torshov kirkeplass og Haarklous plass.

Boligmarkedet på Torshov

Torshov er som nevnt del av bydel Sagene, og befinner seg i indre Oslo Øst. Området preges av bygårder og blokkbebyggelse, i tillegg til konverterte industribygg langs Akerselva. Kvadratmeterprisen på Torshov ligger på rundt 80.000 kroner, og ligger på omtrent det samme nivået som de omkringliggende bydelene.

Muligheter for å selge selv

Mange lurer på om det er mulig å selge boligen sin på egenhånd og på den måten spare på meglerutgiftene. Svaret er sammensatt. Det er absolutt mulig å selge boligen sin selv, men det er viktig å være klar over at du da velger bort verdifull kompetanse. En dyktig eiendomsmegler vil i mange tilfeller kunne få en høyere salgssum for boligen, i tillegg til at han eller hun vil kunne guide deg utenfor de vanligste fellene forbundet med salg av bolig.