Hva er en eiendomsmegler?

Når du selger en bolig er det vanlig at du ansetter en eiendomsmegler til å ta seg av salget for deg. Men hva er egentlig en eiendomsmegler?

Hva gjør en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler er en profesjonell aktør som bistår privatpersoner og bedrifter med salg av eiendommer. Megleren fungerer som et nøytralt bindeledd mellom selger og kjøper, og har som oppgave å sørge for at eiendomssalget følger alle lover og retningslinjer, samt at begge parters interesser blir etterfulgt. Det er eiendomsmeglere som tar seg av de aller fleste boligsalgene i Norge.

En eiendomsmeglers arbeidsoppgaver er mange og varierte. Les videre for vår oversikt over meglerens viktigste oppgaver.

Verdivurdering

Når du skal selge boligen din så kontakter du gjerne en eller flere eiendomsmeglere til å gi deg en verdivurdering av boligen, og et pristilbud for meglerens hjelp. Megleren kommer og gjennomgår boligen og finner frem til en estimert salgssum.

Forskjellige meglere kan finne frem til veldig varierende verdivurderinger, og vi anbefaler deg som selger å kontakte flere meglere og legge opp til en liten anbudsrunde, slik at du kan velge den megleren som passer best for deg, din bolig og din økonomi. Megleren må derfor belage seg på å konkurrere med andre meglere for oppdrag. Du må likevel være klar over at en meglers prisvurdering ikke nødvendigvis reflekterer hva megleren klarer å selge boligen for. Vær kritisk, og still spørsmål.

De fleste meglere tilbyr gratis og uforpliktende verdivurdering av boliger, i håp om å bli ansatt.

Visste du at du enkelt kan sammenligne eiendomsmeglere på nett? Fyll ut skjemaet på siden og motta tre uforpliktende tilbud fra meglere i hele landet, helt gratis!

Tilrettelegging

Når du og din nye megler har blitt enige om pris for boligen samt meglerens tjenester, begynner megleren å tilrettelegge for salget av boligen din. Megleren utarbeider en salgsstrategi, og legger en plan for hvem målgruppen er.

I denne fasen bringer også megleren inn en takstmann til å utforme en tilstandsrapport på boligen, samt en fotograf til å ta bilder til boligannonsen.

Videre lager megleren en profesjonell boligannonse. Det er megleren som tar seg av markedsføringen av boligannonsen, og dette kan foregå i aviser, på internettsider som Finn.no og på meglerkontorets egne hjemmesider.

Visninger

Med en boligannonse ute, vil potensielle kjøpere kontakte megleren for å komme på visning. Det er megleren som tar seg av kontakten med interesserte, samt logistikken rundt visninger. Megleren setter opp et tidspunkt for visning og inviterer de interesserte boligkjøperne.

Selv om megleren tar seg av selve visningen, anbefales det at også selger er tilstede for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra potensielle kjøpere.

Eventuelle budrunder blir håndtert av megleren, så det eneste du som selger trenger å tenke på er hvilket bud du skal godta.

Papirarbeid

Det er mye papirarbeid når man selger en bolig, og dette er en viktig del av meglerens arbeidshverdag. Det er nemlig all mulig slags informasjon som må hentes og papirer som må leveres før en bolig kan selges.

Megleren din innhenter informasjon fra offentlige registre for å få en bedre oversikt over eiendommen, og tinglyser eiendomsskjøte fra kartverket. Eiendomsmegleren er også med og utformer en salgskontrakt, og fyller ut papirarbeidet rundt oppgjøret.

Hvor jobber eiendomsmegleren?

De fleste eiendomsmeglerne er ansatt i såkalte eiendomsmeglerkontorer, populært kalt meglerhus. Et meglerhus kan bestå av alt fra et par til et titalls eiendomsmeglere, og fungerer som en felles arbeidsplass og base for meglerne. Ressurser og kompetanse deles innad i meglerhuset, og dersom en eiendomsmegler ikke gjør en tilstrekkelig jobb for en kunde, kan han eller hun bli byttet ut med en annen megler fra samme kontor, uten at det påbeløper selgeren noen ekstra kostnader.

Meglere kan også jobbe som eiendomsforvaltere eller eiendomsutviklere. Enkelte meglere jobber utelukkende med markedsføring innenfor bransjen.

Utdanning

Når den nye eiendomsmeglerloven kom i 2007, ble eiendomsmegler en beskyttet yrkestittel. For å kunne bli en megler er du nødt til å gjennomføre et nøye utarbeidet studieløp. Eiendomsmeglerstudiet er en treårig bachelorgrad, etterfulgt av en praksisperiode på to år. Det er i dag fem skoler i Norge som tilbyr dette studiet.

Du kan også jobbe som eiendomsmegler dersom du er advokat eller jurist, men sistnevnte trenger å få en godkjenning fra Finanstilsynet.

Det faktum at eiendomsmeglere i dag krever utdanning, gjør at kompetansenivået på meglerne i landet heves betraktelig. Det hersker derfor mye mer trygghet rundt boligsalg via eiendomsmegling i dag enn det gjorde for noen år siden.  

Fordeler og ulemper ved å bruke eiendomsmegler

Det finnes både fordeler og ulemper ved å selge boligen din via en eiendomsmegler. I dette avsnittet vil vi ser nærmere på disse.

Trygghet

Når du selger en bolig er det du som sitter med det overordnede ansvaret for at alt er som det skal være. Skjulte feil og mangler kan koste deg dyrt i lang tid etter salget, derfor er det viktig å være klar over de farligste fallgruvene. Når du hyrer en eiendomsmegler så fraskriver du deg ikke ansvaret, men med en erfaren og kompetent person på laget kan du lettere styre unna disse fallgruvene.

Også boligkjøperne føler en økt grad av trygghet når en eiendomsmegler er inne i bildet. Statistikken viser at 7 av 10 boligkjøpere foretrekker å kjøpe bolig via en eiendomsmegler, og dette kan bidra til økt betalingsvilje.

Dersom du ikke er kjent med boligsalg fra tidligere, anbefaler vi deg å hyre en megler.

Pris

En erfaren eiendomsmegler vil lettere kunne få en høyere pris for boligen. Megleren vet hva som kreves for å selge en bolig, og hva som skal til for å øke betalingsviljen hos potensielle kjøpere. Mange meglere kan faktisk vise til salgspriser langt over takst, og dersom beløpet er høyt nok kan megleren ende med å betale for seg selv.

Dersom du ønsker å oppnå høyest mulig salgspris for boligen din anbefales det å bruke eiendomsmegler. Se hva en megler normalt koster her.

Frihet

Når du hyrer en megler til å selge boligen for deg, får du mer tid og frihet til å fokusere på andre ting. Du vil for eksempel kunne bruke mer tid og energi på å finne din nye drømmebolig, eller bruke mer tid med familie eller på jobb. Du trenger i alle fall ikke å bruke krefter på å sette deg inn i aspekter ved boligsalg du ikke kan noe om, og denne friheten gjør at mange ønsker å hyre en megler.

Dersom du ønsker å fokusere på andre ting enn boligsalget, er det en god idé å få en megler til å ta seg av salget.

Dyrt

Likevel kan eiendomsmeglere for enkelte boligselgere være i det dyreste laget. Det er mulig å spare en del penger ved å selge boligen på egenhånd. Dersom du ønsker en utfordring, og har lyst til å sette deg inn i hvordan man selger en bolig selv, kan du for all del droppe megleren og gjøre dette. Det finnes også en rekke nettjenester som hjelper deg med boligsalg.

Dersom du ønsker å spare penger på å gjøre jobben selv, kan det være lurt å prøve å selge på egenhånd.

Mindre kontroll

Når du hyrer en megler mister du også til en viss grad kontroll over boligsalgsprosessen. Det vil være vanskeligere for deg å kontrollere hvem boligen selges til, og for enkelte boligselgere er det viktig at boligen selges til rette person. Mange ønsker ikke å selge til utbyggere, mens andre er opptatt at de nye eierne skal passe inn i nabolaget.

Dersom du ønsker mer kontroll rundt hvem som kjøper boligen, kan det hende det er best å selge selv.

Risikerer dårlig megler

Det er ikke til å skyve under en stol at det finnes dårlige meglere der ute. Dersom du er meget uheldig kan det vise seg at nettopp din eiendomsmegler ikke har kompetansen som skal til for å selge din bolig, og du kan ende med at boligsalget tar lenger tid, eller at du ikke får like mye for boligen som du hadde sett for deg. I verste fall kan en dårlig megler påløpe ekstra kostnader og hodepiner.

Dersom du er redd for at du skal få en dårlig megler, bør du vurdere å la være å hyre en.

OBS: Husk at du alltids kan bytte megler underveis i salgsprosessen, du er på ingen måte bundet til den første megleren du hyrer.

Hvor mye koster en eiendomsmegler?

Når du selger en bolig via en eiendomsmegler er du nødt til å belage deg på å betale rundt 100.000 kroner for tjenestene. For denne summen blir hele boligsalget håndtert for deg fra start til slutt, og du står fri til å fokusere på andre ting.

Det finnes to faktureringsmodeller som eiendomsmeglere tilbyr når de ansettes; provisjonsbasert eller timebasert betaling. De aller fleste velger å betale megleren med provisjon, som altså vil si at megleren mottar en forhåndsbestemt prosentandel av salgssummen. Provisjonen ligger stort sett på mellom 1% og 3% av salgssummen. Dersom du velger å betale timelønn, ligger denne gjerne på mellom 1.500 og 3.000 kroner avhengig av megleren.

Markedsføring av boligen bringer også en del kostnader. I de fleste tilfeller kan du velge mellom forskjellige markedsføringspakker, og betale deretter. Disse pakkene kan variere fra 10.000 til 16.000 kroner, med en gjennomsnittlig standardpakke liggende på rundt 14.000 kroner.

Kostnadene for tilrettelegging av salget, samt papirarbeidet, avhenger av hva slags type bolig som selges, men et gjennomsnittlig estimat er på rundt 12.000 kroner.

Til slutt kommer meglerens oppgjørshonorar. En erfaren megler har gjerne et standardhonorar på cirka 7.000, men dette kan variere.

Tabellen under viser et estimert priseksempel. Eksempelet er basert på en salgssum på 3 millioner kroner.

TjenesterPris
Salgsprovisjon45.000 kr
Tilrettelegging og planlegging14.000 kr
Markedsføring, annonser og fotograf15.000 kr
Visning arrangert av megler3.000 kr
Gebyr og tinglysning12.000 kr
Oppgjørshonorar7.000 kr
Totalt96.000 kr

Våre tips til å finne den perfekte megleren for deg

 1. Hør med kjente
  Undersøk med familie, venner og andre bekjentskaper som har solgt bolig den siste tiden om de har en megler å anbefale. Forhør deg om meglerens arbeidsinnsats, kompetanse og pris.
 2. Sjekk på nettet
  Gå inn på nettet og søk opp eiendomsmeglere i ditt område. Sjekk gjerne etter tilbakemeldinger, slik at du kan få en bedre forståelse for hem megleren er og hva han eller hun har gjort i fortiden.
 3. Se etter MNEF-merking
  En MNEF-merket megler (Norges Eiendomsmeglerforbund) kan letter garantere en god jobb. MNEF har nemlig flere etiske regler og holdepunkter de krever at meglerne følger. Hele 80% av alle boligsalg i Norge skjer via en MNEF-godkjent megler.
 4. Hold prøvevisning
  Vi anbefaler deg å holde prøvevisning med forskjellige eiendomsmeglere for å se hvordan de forskjellige meglerne gjør jobben sin. Du kan gjerne la megleren gjennomgå en prisvurdering, for å se om det hersker enighet rundt boligverdien og salgsmålet.
 5. Sammenlign personligheter
  I tillegg til å være en god salgsperson, bør en eiendomsmegler være positiv, energisk og sosial. Det er viktig at megleren er en menneskekjenner, for å best mulig selge din bolig. Sammenlign de forskjellige meglernes personlighet, og vurder det menneskelige før du tar en beslutning.
 6. Velg en megler som er lokalkjent
  En lokalkjent megler har gjerne bedre forståelse for hva som skal til for å selge en bolig i ditt område. Undersøk derfor om noen av meglerne har erfaring med å selge bolig i nærområdet ditt. Dette kan i mange tilfeller sørge for at boligen din blir solgt raskere, og for best mulig pris.
 7. Få pristilbud
  Be alle de potensielle meglerne om et pristilbud, og undersøk hva slags pakke denne prisen inneholder. Meglerne har stort sett litt å gå på fra første pristilbud, så det er i de fleste tilfeller mulig å prute på det innledende tilbudet. Husk likevel at det er viktigere å finne en megler som gir deg en god følelse enn å spare noen tusenlapper.