Samfunnsansvar

Meglerportalen tar sitt samfunnsansvar på alvor ved å tilrettelegge for tryggere bolighandel for både kjøper og selger. Vi ønsker at flere boligselgere skal ha tilgang til pålitelige og seriøse meglere som ivaretar interessene til både kjøper og selger. Samtidig ønsker vi å bidra til å redusere kostnadene for boligselgeren ved å hjelpe dem med å få rettferdige priser på meglertjenester. Vi jobber hardt for å oppfylle disse ambisjonene ved å tilby gratis tjenester til boligselgerne og samarbeide med etablerte eiendomsmeglere som også tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Det er kvaliteten på tjenestene som teller, og derfor gir vi små meglerkontorer like stor mulighet til å nå frem med sine tilbud som store meglerhus.

Bilde
Bilde

Rettferdig boligpolitikk

Rettferdig boligpolitikk er viktig for å sikre at alle har tilgang til rimelige og trygge boliger. Vi støtter et rettferdig boligmarked som gir alle muligheten til å kunne selge og kjøpe en bolig de er fornøyd med. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle som bruker Meglerportalen får kontakt med dyktige meglere som følger strenge, etiske krav, samt gir deg et godt tilbud når du skal selge boligen din. Vi bidrar på følgende vis: 

  • Hjelpe boligselgere med å få kontakt med seriøse meglere som bidrar til tryggere bolighandel
  • Hjelpe samfunnsbevisste og dyktige meglere med å få kontakt med flere boligselgere

Våre mål og ønsker

Våre mål og ønsker er at kjøpere og selgere skal få den tryggheten og tilfredsheten som de fortjener når de skal kjøpe eller selge en bolig. Rettferdighet er viktig for oss og legger grunnlaget for tjenestene som vi leverer.

Rettferdig bolighandel

Vi ønsker å bidra til et rettferdig boligmarked, hvor alle har like muligheter til å gjennomføre trygg bolighandel til gode priser. Vi støtter lokale eiendomsmeglere som er dedikerte til å gi sine kunder den beste opplevelsen.

Rettferdige priser

Vi bidrar til oversiktlige og rettferdige meglerpriser ved å gjøre det enkelt for boligselgere å innhente tilbud fra eiendomsmeglere. Våre tjenester er utviklet for å gjøre bolighandel så enkel og sikker som mulig for alle parter.

Rettferdig kontaktformidling

Vårt mål er å gi boligselgere en god og trygg opplevelse når de skal selge sin bolig ved å sette dem i kontakt med dyktige meglere. Det er ikke størrelsen på meglerkontoret som gjelder, men kvaliteten på tjenestene som leveres.