Hvor mye koster en e-takst?

Skal du refinansiere eller selge boligen din og ønsker en e-takst? Prisen på dette kan variere veldig fra megler til megler, derfor bør du sørge for å sette deg grundig inn i dette for å unngå å betale mer enn nødvendig.

  Hva er en e-takst?

  En e-takst er et verktøy som brukes for å fastslå verdien av en bolig. Verktøyet ble utviklet av Eiendomsverdi AS for å finne en presis og riktig verdi av en eiendom uten kunstig høye priser, og er i dag bransjestandarden for verdivurdering. E-taksten blir gjennomført av en eiendomsmegler, og all informasjon blir sendt direkte til banken og Eiendomsverdi AS for å unngå manipulasjon av boligverdien.

  En e-takst kreves av banken dersom du ønsker å refinansiere. E-taksten vil i motsetning til andre former for verdivurdering være objektivt basert i henhold til boligens stand og boligmarkedet forøvrig. Det følges gitte retningslinjer for å sikre at den endelige boligverdien er korrekt.


  Det er også vanlig å be om en e-takst når man skal selge boligen sin. Noen eiendomsmeglere har en tendens til å gi en for høy verdivurdering i håp om å bli engasjert til å formidle et boligsalg. Ved å gå for e-takst vil du kunne være sikker på at den gitte boligverdien er korrekt i forhold til tilsvarende boliger. Dette vil også kunne virke betryggende for potensielle kjøpere, som da kan være sikre på at de ikke betaler for mye for boligen.

  Hva påvirker prisen på en e-takst?

  Prisen på en e-takst kan variere veldig fra megler til megler, og kan koste alt fra ingenting til flere tusen kroner. Dersom du skal selge boligen din er det vanlig at eiendomsmeglere tilbyr deg gratis e-takst i håp om å bli valgt til jobben. Dersom du derimot skal refinansiere eller av andre årsaker ønsker en e-takst, kan dette koste deg opp mot 4.000 kroner.

  Det er vanlig at folk som ber om en e-takst også ønsker ytterligere dokumentasjon på boligen. Eksempler på disse er boligsalgsrapport og tilstandsrapport.

  En boligsalgsrapport blir utarbeidet av en takstmann, og redegjør for boligens tilstand. Takstmannen ser på viktige tekniske aspekter som våtrom, kjøkken og kjeller, samt elektriske anlegg og boligen branntekniske forhold, og forsøker å gi en forventet levetid på boligen før det trengs større vedlikeholdsarbeider. Prisen på en boligsalgsrapport varierer ut ifra hvor stor boligen er, og koster gjerne mellom 10.000 og 25.000 kroner.

  En tilstandsrapport blir også utarbeidet av en takstmann, men går mye mer i dybden enn boligsalgsrapporten. I en tilstandsrapport gjør takstmann en grundig undersøkelse av hele boligen, ser blant annet etter fukt og vannskader, i tillegg til å sjekke ting som tak og utvendig panel. Tilstandsrapporten er med andre ord en svært detaljert undersøkelse av hele boligen og dens tekniske stand. Dette kan komme godt med i et boligsalg. Når du selger boligen din er du nemlig ansvarlig for eventuelle skjulte feil og mangler. Tilstandsrapporten kan altså spare deg tusenvis av kroner dersom det skulle oppstå problemer i etterkant av salget. Prisen på dette varierer også fra bolig til bolig, men koster gjerne mellom 6.000 og 20.000 kroner.

  Hvor lenge gjelder en e-takst?

  Verdien av boligen din er avhengig av boligmarkedet forøvrig, og kan variere med tiden. Det er derfor bestemt at en e-takst er gyldig i seks måneder av gangen, for å sikre at boligverdien er korrekt. Likevel kan det være lurt å be om en ny e-takst før denne tiden har gått dersom det har skjedd betydelige forandringer enten i ditt nærområde eller boligmarkedet forøvrig. Det kan også være lurt å få en ny e-takst dersom du plutselig bestemmer deg for å selge boligen din etter å ha fått en tidligere e-takst i forbindelse med refinansiering eller av andre grunner.