Eiendomsmeglerfullmektig vs. eiendomsmegler – hva er best å bruke?

Hva er egentlig forskjellen mellom eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler, og hva er best å bruke? Her tar vi en nærmere titt på hva de forskjellige titlene betyr, samt fordeler og ulemper ved begge to. Les videre for å vite hvordan du velger den som passer best for deg.

  Hva er en eiendomsmeglerfullmektig?

  En eiendomsmeglerfullmektig er tittelen nyutdannede meglere må bruke så lenge de jobber under oppsyn av en eiendomsmegler. Meglere jobber to år i praksis før de kan søke om å få eiendomsmeglerbrev av Finanstilsynet. De kan endelig kalle seg for eiendomsmeglere når de har fått godkjent søknaden, og de kan jobbe som faglig leder i en bedrift eller som ansvarlig megler.

  Forskjellen mellom eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler er dermed at en megler er ferdig utdannet, mens en eiendomsmeglerfullmektig fortsatt har praksisperioden igjen. Eiendomsmeglerutdannelsen er lang og består av tre studieår i tillegg til praksisperioden. Studentene får en grundig innføring i ulike emner som økonomi og marked, samt praktisk og teoretisk kunnskap om eiendomsmegling.

  Studentene får en grundig innføring i alt fra gjeldende lovverk som er forbundet med eiendomsoppgjør og eiendomsmegling, i tillegg til hvordan de skal gjøre regnskap og sette opp et realistisk budsjett. Eiendomsmeglerutdannelsen består av så mye mer enn bare salg og markedsføring – lovverk og økonomi må også være på stell for å kunne jobbe som eiendomsmegler.

  Studentene trenger ikke å vente til de tre studieårene er over før de kan begynne jobbe som medhjelper til en eiendomsmegler. Så lenge de har bestått en praktisk eksamen, kan de begynne praksisperioden før studiet er over. Eiendomsmegler er derimot en beskyttet tittel, og studenter kan ikke kalle seg for dette før utdanningen er både fullført og godkjent.

  Hvorfor meglerutdanningen er viktig

  Eiendomsmeglerutdanningen og praksisperioden som eiendomsmeglerfullmektig er svært viktig for å opprettholde nødvendig standard i bransjen. Dagens eiendomsmeglere har fem års utdanning medregnet praksisperioden, og de har grundig kjennskap og erfaring med eiendomsmegling. Før eiendomsmeglerloven kom i 2007, kunne i teorien hvem som helst kalle seg for eiendomsmegler.

  Meglere som begynte i yrket før dagens lovverk ble innført i 2007 fikk tilbud om å ta ekstra kurs og eksamen for å fortsette å kalle seg for eiendomsmegler, uten at de måtte gjennom fem år med utdanning. Lovverket og utdanningen ble innført for å forhindre arbeid av dårlig kvalitet. Kompetansen og kunnskapen kunne variere i svært stor grad før 2007, men nå er kravene for å kunne jobbe som eiendomsmegler svært strenge.

  Hvorfor bør jeg bruke en eiendomsmeglerfullmektig?

  Mange velger å bruke en eiendomsmegler med god erfaring og lokalkunnskap, men du skal ikke kimse av å få hjelp av nyutdannede meglere og eiendomsmeglerfullmektige. En erfaren megler står ansvarlig for den eiendomsmeglerfullmektige under hele prosessen for å passe på at alt blir utført riktig. Medhjelperne har dermed strenge krav å forholde seg til.

  En eiendomsmeglerfullmektig kan for eksempel ikke inngå oppdragsavtale, rådføre kjøper eller selger, undersøke bolig og eiendom eller holde budrunder alene. De kan heller ikke ha ansvar for kjøpskontrakt og eiendomsoverdragelse. Du som selger, kan føle deg trygg på at den eiendomsmeglerfullmektige alltid har støtte og hjelp fra profesjonelle eiendomsmeglere.

  Nyutdannede eiendomsmeglere som akkurat har fått eiendomsmeglerbrev kan være sultne på oppdrag og svært engasjerte i jobben. De har relevant erfaring fra både studieår og praksisperiode, og de kan ofte være ivrige etter å utføre en god jobb og bygge opp en imponerende portefølje. Vi anbefaler at du ikke automatisk går for noen med lang fartstid, men at du også er åpen til nye eiendomsmeglere. Selv om erfaring og kunnskap er svært viktig, er det ikke nødvendigvis sånn at lang fartstid er en garanti for at du får best mulig pris på boligen din.

  Eiendomsmeglerloven

  Eiendomsmeglerloven sikrer at megleren skal ivareta interessene til både kjøper og selger underveis i prosessen. Loven ble innført for å forhindre falske bud for å øke budrunden og for å motvirke innsidehandel. Megleren er derfor nødt til å føre opp alle som gir bud i en budjournal som skal vises til kjøper og selger.

  Det er også større åpenhet rundt selve salgsprosessen i dag enn det var før. Megleren må føre opp antall timer og hva som ble utført i de timene, slik at du kan vurdere arbeidet i sin helhet. Du har god kontroll over hva megleren har brukt tiden sin på. Interessene dine er dermed godt beskyttet, særlig om du velger en megler med merkingen til Norges Eiendomsmeglerforbund på sidene. Medlemmer er forpliktet til å oppfylle ekstra krav til god meglerskikk.

  Hvordan velge eiendomsmegler og fullmektig

  Uansett om du vil bruke eiendomsmeglerfullmektig eller eiendomsmegler, er det viktig å finne noen som du har tillit til og som gjør en god jobb. Vi anbefaler at du innhenter bud fra minst tre ulike aktører og ber dem om å komme på befaring. Befaringen er svært viktig. Ikke bare får du verdivurdering av boligen, men du kan benytte anledningen til å stille dem viktige spørsmål. Du bør tenke på følgende før du velger noen:

  Pris og verdivurdering

  Du bør vurdere de ulike pristilbudene nøye. Sjekk hva som er inkludert i prisen, slik at du alltid har korrekt sammenligningsgrunnlag. Du bør også vurdere verdivurderingen med et kritisk blikk. Er den vurderingen til den ene megleren langt høyere enn de andre, bør du stille noen kritiske spørsmål om hvorfor. Det viktigste er nemlig at verdivurderingen er realistisk.

  Erfaring og kunnskap

  Vi har allerede nevnt at engasjement kan være like viktig som lang fartstid, og alle meglere har uansett en del erfaring fra praksistiden. Det er imidlertid viktig at megleren har god kjennskap til området ditt og erfaring med å selge lignende boliger, slik at de kan svare på spørsmål fra eventuelle kjøpere på en overbevisende måte.

  Hvor god tid megleren har

  Du bør også sjekke hvor mange andre budrunder megleren skal holde samtidig med din. Du bør forsikre deg om at megleren har tid til å følge deg opp på en god nok måte, særlig om du har en bolig som kan være vanskelig å selge. Du bør også sjekke om megleren selv kommer på visningen, eller om de sender en assistent. Du kan kreve at megleren ikke sender ut noen andre på egne vegne.

  Vilkår og betingelser

  Hva skjer om megleren ikke klarer å selge boligen? Hva skjer om du ønsker å bytte megler? Hva er inkludert i tilbudet? Det er viktig å lese kontrakten nøye før du signerer og spørre om detaljer som du er usikker på. Selv om mye er bransjestandard, så har de ulike meglerkjedene noe forskjellige avtaler.

  Be om et betalingsalternativ som passer deg

  Du kan velge å betale en fastsatt prosent av salgssummen, timepris eller fastpris. I tillegg kommer det ekstra gebyrer og markedsføringskostnader. Be om en oversikt over alle kostnader, slik at du ikke får deg en ubehagelig overraskelse når sluttregningen kommer. Du bør også forsikre deg om at du får god nok markedsføring – sjekk hva markedsføringspakken inneholder og hva du eventuelt må betale ekstra for.

  Du bør vurdere alle de tre aktørene ut ifra kriteriene ovenfor. Ikke vær redd for å fortelle dem at du innhenter tilbud fra flere parter – litt konkurranse er sunt. Du bør ha i tankene at en eiendomsmeglerfullmektig alltid er en medhjelper til en profesjonell megler, og du kan dermed ikke velge mellom én av dem – du velger mellom meglere som kan ha medhjelpere.