Verdivurdering av bolig

Det er flere faktorer som avgjør vurderingen av hvor mye en bolig er verdt. Det er velkjent at størrelse, standard og beliggenhet er viktig. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan megler kommer frem til verdivurdering og hva det vil koste.

Hvordan få verdivurdering

En verdivurdering handler om å gjøre et anslag på hva en bolig er verdt. For mange er verdivurdering et naturlig sted å starte når man ønsker å selge en bolig.

Det er vanlig å få hjelp av en eiendomsmegler til å gjennomføre en verdivurdering.

De fleste meglere og meglerhus tilbyr i dag gratis verdivurdering av boliger i håp om å få oppdraget med å selge boligen.

Forskjellige meglere kan komme opp med ulike vurderinger på boligverdien din. Derfor er det ikke uvanlig å kontakte flere eiendomsmeglere for verdivurdering. På denne måten får du sammenlignet de forskjellige prisestimatene, og kanskje resonnert deg frem til den mest sannsynlige verdien.

OBS: Husk at en verdivurdering ikke nødvendigvis reflekterer hva du vil kunne få for boligen på markedet. Det er ikke nødvendigvis lurt å høre på den megleren som oppgir høyest verdi.

Hva ser man etter i en verdivurdering

En av de første tingene en megler tar i betraktning når han eller hun gjennomfører en verdivurdering av en bolig, er beliggenheten. Herunder ser man gjerne nærmere på faktorer som hva slags type bebyggelse som finnes i nærområdet, støynivå, solforhold og nærhet til matbutikker og andre servicetilbud.

En bolig som befinner seg nærme en tungt trafikkert vei med mye støy, vil ofte være verdt mindre enn en mer tilbaketrukken bolig, selv om enkelte forhold i mange tilfeller kan gjør opp for de negative aspektene.

Megleren vil også ta i betraktning standarden på boligen, planløsning, hva som har blitt gjort av arbeider i boligen, og andre interne faktorer.

Når gjennomgangen er ferdig vil megleren være klar til å gi et estimat av boligens markedsverdi.

Hvor mye koster verdivurdering?

Det er mange som lurer på hvor mye det koster å motta en verdivurdering på boligen sin. Sannheten er at det i de aller fleste tilfeller er gratis. De fleste meglerhus tilbyr nemlig gratis verdivurdering dersom du skal selge boligen din, i håp om å bli ansatt til å selge boligen på dine vegne. Mange meglerkontor har egne hjemmesider hvor du kan be om verdivurdering. I denne artikkelen kan du se hva en megler koster generelt.

Nok en gang nevner vi viktigheten av å få inn flere aktører på banen. Få flere meglere fra forskjellige meglerhus til å gi deg en verdivurdering samt en oversikt over hva slags salgsstrategi de har sett seg ut for huset, og ta et informert valg om hvilken megler som gir deg den beste følelsen basert på verdien de oppgir, strategien de ser seg ut samt personligheten til megleren. Når det først er gratis bør du vel like så godt utnytte tilbudet til det fulle?

Verdivurdering etter oppussing

Iblant ønsker boligeiere å kartlegge verdien av boligen sin etter en oppussing, uten at de har til hensikt å selge boligen. Dette befinner seg litt i gråsonen moralsk sett.

Du har absolutt rett til å motta gratis verdivurdering fra en eiendomsmegler etter du har pusset opp boligen din, men dersom du vet at den uansett ikke skal selges, kan det oppleves som du benytter deg av meglerens gode hensikter til egen vinning.

Skal du selge bolig? Her er våre beste tips

1. Skaff en verdivurdering

Når du skal selge er det sentralt at du har en forståelse for hvor mye boligen er verdt. På denne måten kan du lettere planlegge ditt neste boligkjøp. Få en vurdering av forskjellige meglere, og skaff deg en oversikt over hvem meglerne er, hvor mye de tenker boligen din er verdt, og hvordan de tenker å selge den. Vi anbefaler at du bringer inn meglere med kjennskap til ditt lokalområde.

2. Velg den beste megleren for deg og din økonomi

Når du har fått dannet deg en oversikt over hvem de forskjellige meglerne er og mottatt prisestimat for meglernes tjenester, er du klar til å ta et informert valg om hvem som er best egnet til å selge din bolig. Her er det viktig at du ikke fokuserer for mye på det økonomiske. Med i betraktningen burde du ta meglerens personlighet, hans eller hennes salgsstrategi, og til slutt prisen.

3. Lag en strategi med din megler

Etter at du har fått megleren på plass er det på tide at dere utvikler en salgsstrategi. Her kan dere komme frem til hva slags målgruppe dere vil prøve å selge boligen til, samt en plan for markedsføring av boligannonse. Eiendomsmegleren og meglerhuset tar seg av alt det praktiske rundt salget og markedsføringen, men vi anbefaler at du som selger tar del i det strategiske aspektet rundt salget.

4. Gå til innkjøp av eierskifteforsikring

Når du selger bolig står du med det overordnede ansvaret for at alt er som det skal være. Skjulte feil og mangler ved boligen kan koste deg i dyre dommer i flere år etter salget, derfor anbefaler vi at du går til innkjøp av en eierskifteforsikring. På denne måten slipper du personlig å stå økonomisk ansvarlig dersom det skulle oppstå konflikt mellom deg og kjøper.

5. Forbered visninger

Med salgsstrategien i boks og boligannonsen tatt hånd om, er dere klare til å invitere potensielle kjøpere til visning. Her gjennomgår megleren boligen din sammen med interesserte boligkjøpere, i håp om at en av de ønsker å kjøpe den. Mange meglere anbefaler selger å være tilstede på disse visningene for å kunne svare på potensielle spørsmål fra de besøkende. Da er det viktig at du er rolig og imøtekommende.

Tips: Sørg for å kvitte deg med ekstra møblement og innredning før visning. Du ønsker å oppnå et så åpent og ryddig inntrykk som mulig, slik at de besøkende selv kan se for seg hvordan de kan ha det.

6. Sett deg inn i regelverket for budrunder

Selv om det er megleren din som tar seg av det praktiske rundt salget, er det lurt at du har på det rene selve regelverket.

Det første du er nødt til å vite om budrunder er at alle bud er bindende. Når budgiver kommer med et bud, setter han eller henne en frist for hvor lenge budet skal stå, og de er altså bundet til budet frem til fristen utgår. Dersom du takker ja innen fristen kan de ikke trekke tilbake budet. Det er viktig å være klar over at dette også gjelder eventuelle motbud du gir kjøperen.

Du bør også være klar over at du ikke er pliktig å godta det høyeste budet. Dersom du av en eller annen grunn skulle ønske å selge til personen som ga deg det neste høyeste budet, står du fritt til å gjøre dette.