Om Notar

Notar er et meglerkontor med hovedkontor i Kristiansund. De dekker store deler av landet og har i dag nesten 70 ansatte. Notar legger spesiell vekt på kundeforhold, og de ønsker at alle deres kunder er såpass fornøyde at de velger Notar neste gang de skal kjøpe eller selge bolig.

Få 3 tilbud

Meglerne i Notar er opptatt av å fungere som en mellommann som tar hensyn til begge parters interesser. Da de er bankuavhengige er det opp til eiendomsmeglerne å skape en best mulig tjeneste for kundene. De passer på å nå ut til flest mulig potensielle kjøpere av bolig, slik at selger får en pris som er tilfredsstillende.

Dette er også slik at alle som ønsker å by på boligen skal ha muligheten til det. Samtidig er de opptatt av å gjøre grundige sjekker slik at alle eiendommene er klare for å selges ved hjelp av grundige sjekker og innhenting av korrekte opplysninger.

I tillegg tilbyr de også en salgsgaranti slik at ingen skal sitte igjen med dyre regninger og et uønsket resultat. Dette betyr at dersom din bolig ikke blir solgt betaler du ingenting til Notar. Ikke bare fra selve arbeidet, men også markedsføringen.  

Hvor har Notar kontorer? 

Notar har i dag 14 kontorer rundt omkring i Norge. De har tre kontorer i Oslo, Alexander Kiellands Plass, Tøyen Torg og Ensjø. Videre har de kontor i Drammen, Sarpsborg, Stavanger, Ålesund, Moa, Ulsteinvik, Volda, Molde, Kristiansund, Fauske og Tverlandet.

Kjøpe bolig gjennom Notar 

1. Finn potensielle boliger: Dette kan du enten gjøre selv, eller få hjelp av en megler. 

2. Visning: Notar nevner en rekke tips de har før du skal gå på visning for å få størst mulig utbytte. Det er viktig at du har kontroll over hvor mye du både kan og vil bruke på din nye bolig. Dette gjelder ikke bare selve boligen, men også kostnader som er tilknyttet. Dette er alt fra eventuelle kostnader for ombygging til faste utgifter som strøm. Pass på at du bruker tid på å lese gjennom prospektet. Hvis noe er uklart er det viktig at du stiller spørsmål under visningen. Undersøk boligen godt når du er på visning. Ikke bare er det betryggende og ha full kontroll, men du har også undersøkelsesplikt. 

3. Budgivning: Også her er det en rekke ting du må huske på som Notar lister opp. Husk for det første at du må forholde deg til en bolig om gangen når du byr. Bud er bindende, og du vil unngå en situasjon der du plutselig har kjøpt to boliger. Budrunden går via megler på SMS eller E-post. Du trenger også og ha finansieringen klar. Dersom du mangler finansieringsbevis vil bud sjeldent gå gjennom. Budrunden er ferdig når selger har akseptert et bud. 

4. Kontraktsmøte: Dersom du vinner budrunden møtes du, selger og megler for et kontraktsmøte. Dette er for å bli enige om alle detaljene tilknyttet overtagelse og oppgjør. Når hele summen for boligen er betalt er det klar for overtagelse. Her møtes alle partene i selgerens (ditt) hjem. Dere tar en siste gjennomgang av boligen og du får nøklene til ditt nye hjem!

Selge bolig gjennom Notar

1. Forberedelse: Kontakt Notar for en uforpliktende prisantydning av din bolig. Dersom du ønsker å selge via Notar skriver dere en kontrakt angående kjøp. Megler henter inn all nødvendig informasjon om din bolig. Samtidig er det anbefalt at du leier inn er uavhengig takstmann for å gjøre en grundig sjekk av din bolig. Når all informasjon er innhentet gjøres alt klart for å starte salget av din bolig. 

2. Markedsføring: Din megler velger kanaler ut i fra hva slags bolig du selger. Notars meglere har god erfaring med å nå ut til et relevant publikum, og de vet hva slags kanaler som passer best for forskjellige boliger. 

3. Visning: Meglerne i Notar tar visninger veldig seriøst da dette er den viktigste delen av salgsprosessen. Under visningen vil megler være tilstede for å svare på alle spørsmål potensielle kjøpere skulle hatt. Etter visning bli alle interessenter fulgt opp av megler. 

4. Budrunde: Budrunden skjer i regi av megler og vedkommende vil passe på at alle regler blir fulgt og at alle parter holdes oppdatert hele veien. 

5. Kontrakt: Når budrunden er avsluttet møtes megler, selger og kjøper for å skrive kontrakt. Dette er for å unngå misforståelser og sørge for at alle involverte er fornøyd. 

6. Oppgjør: Alt det tekniske arbeidet rundt oppgjøret blir tatt hånd om av Notar.